Ejerslykkehuset

Ejerslykkehuset finder du lige til højre, når du drejer ind på skolen fra Rødegårdsvej.

I Huset har 14 børn deres faste base på skolen. Alle børn er visiteret til dette tilbud af PPR fra deres skoledistrikt. Nogle børn starter i Huset i 0.klasse, mens andre kommer hertil fra ældre klassetrin. Når man er færdig med 3.klasse - eller har alderen til det, skal man videre til andre steder. Nogle børn får, i løbet af deres tid i Huset, mulighed for at være i praktik eller på besøg i almenskolen.

Børnene er delt op i 2 grupper, hvor den ene har præg af 0.klasse, her arbejder pædagoger med sproglig opmærksomhed, naturfaglige emner, kreative aktiviteter og sociale færdigheder. I den ældste gruppe børn er der lærere og pædagoger. Her arbejdes med læsning, matematik og almindelige skolefag. Også her er der meget god plads til leg, hygge, kreativitet og arbejdet med at lære at være sammen med andre. Alle børn har hver uge idræt og svømning sammen.

På legepladsen, som er skærmet fra den almene skole, findes masser af muligheder for at lege, spille bold, klatre i træer og der er store sandkasser. Vi låner også mooncars og cykler, som vi bruger i skolegården.

Vi har tæt kontakt med Husets forældre. Nogle møder vi hver dag, andre kontakter vi jævnligt på telefon. En del af børnene bor langt fra skolen, de kommer i taxa til skolen - ligesom de bliver hentet ved skoledagens slutning. Dagen starter klokken 8, men om morgenen har vi god tid til at ankomme og lege, inden skolen rigtigt begynder. Hvis der er behov for det,har vi pasning i Huset fra 7.15 til klokken 16. Børnene har hele deres dag i Huset.

Hvis dit barn bliver visiteret til Ejerslykkehuset, bliver du grundig informeret om alle forhold på møder inden skolestart.